Raghuvamsha


Song: Reghuvamsha
Artiste(s): Nikhil K. Menon
Lyricist: Kaithapram Damodaran Namboothiri
Composer: Deepak Dev
Album: Symphony

Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaraamaraa jeshwaraa

Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaraamaraa jeshwaraa

((Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaa..))

Akameghamaarudhashreekara
Akameghamaa..rudhashreekara
Akameghamaa..rudhashreekara

Amareshamrigendra nara
Jagannaatha
Amareshamrigendra nara
Jagannaatha

Sa Ri Ma Ga Ri Sa Ri
Ri Ma Dha Dha Ni Ga
Ga Pa Sa
Sa Ni Dha Pa Ma Ga Pa Ma Ga Ri
Sa Ri Ma Ga Ri Sa Ri Ri
Ma Dha Dha Ni Ga Ga
Pa Sa Sa Ni Dha Pa Ma Ga Pa Ma Ga Ri Sa
Ri Ma Ga Ri Sa Ri
Ma Ma Dha Dha Ni Ga
Ga Pa Sa Sa Ni Dha Pa Ma
Pa Ma Ga Ri Sa

Sa Ri Ni Ma Ma Dha Dha Ni
Ga Ma Pa Sa Sa Ri Ni Pa
Ma Ga Ga Ri Ni Sa Sa Ni
Ni Dha Dha Ma Pa Pa Ma Ga Ri

((Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaraamaraa jeshwaraa))

((Sudhaambudhichandrashree, raamaa))

Jamadagnisha, karvakandanaa
Jayaroodhaathi
Vismritha bhandana
Kamalaapthaam noyamandanaa
Kamalaapthaam noyamandanaa
Kamalaapthaam noyamandanaaa

Ganithaabudhashree venkateshwaraa..
Ganithaabudhashree venkateshwaraa..

Sa Ri Ma Ga Ri Sa Ri
Ri Ma Dha Dha Ni Ga
Ga Pa Sa
Sa Ni Dha Pa Ma Ga Pa Ma Ga Ri
Sa Ri Ma Ga Ri Sa Ri Ri
Ma Dha Dha Ni Ga Ga
Pa Sa Sa Ni Dha Pa Ma Ga Pa Ma Ga Ri Sa
Ri Ma Ga Ri Sa Ri
Ma Ma Dha Dha Ni Ga
Ga Pa Sa Sa Ni Dha Pa Ma
Pa Ma Ga Ri Sa

Sa Ri Ni Ma Ma Dha Dha Ni
Ga Ma Pa Sa Sa Ri Ni Pa
Ma Ga Ga Ri Ni Sa Sa Ni
Ni Dha Dha Ma Pa Pa Ma Ga Ri

((Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaraamaraa jeshwaraa))

((Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree
Raamaraamaraa jeshwaraa))

((Reghuvamsha sudhaambudhichandrashree))
((Raamaa))

രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമരാമരാ ജേശ്വരാ

രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമരാമരാ ജേശ്വരാ

((രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമാ..))

അകമേഘമാരുദശ്രീകര
അകമേഘമാ..രുദശ്രീകര
അകമേഘമായ..രുദശ്രീകര

അമരേശമൃഗേന്ദ്ര നര
ജഗന്നാഥ
അമരേശമൃഗേന്ദ്ര നര
ജഗന്നാഥ

സ രി മ ഗ രി സ രി
രി മ ധ ധ നി ഗ
ഗ പ സ
സ നി ധ പ മ ഗ പ മ ഗ രി
സ രി മ ഗ രി സ രി രി
മ ധ ധ നി ഗ ഗ
പ സ സ നി ധ പ മ ഗ പ മ ഗ രി സ
രി മ ഗ രി സ രി
മ മ ധ ധ നി ഗ
ഗ പ സ സ നി ധ പ മ
പ മ ഗ രി സ

സ രി നി മ മ ധ ധ നി
ഗ മ പ സ സ രി നി പ
മ ഗ ഗ രി നി സ സ നി
നി ധ ധ മ പ പ മ ഗ രി

((രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമരാമരാ ജേശ്വരാ))

((സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ, രാമാ))

ജമദഗ്നിശ, കർവകണ്ടനാ
ജയരോധാതി
വിസ്‌മൃത ബന്ധന
കമലാപ്താം നൊയമണ്ടനാ
കമലാപ്താം നൊയമണ്ടനാ
കമലാപ്താം നൊയമണ്ടനാ

ഗണിതാബുധശ്രീ വെങ്കടേശ്വരാ..
ഗണിതാബുധശ്രീ വെങ്കടേശ്വരാ..

സ രി മ ഗ രി സ രി
രി മ ധ ധ നി ഗ
ഗ പ സ
സ നി ധ പ മ ഗ പ മ ഗ രി
സ രി മ ഗ രി സ രി രി
മ ധ ധ നി ഗ ഗ
പ സ സ നി ധ പ മ ഗ പ മ ഗ രി സ
രി മ ഗ രി സ രി
മ മ ധ ധ നി ഗ
ഗ പ സ സ നി ധ പ മ
പ മ ഗ രി സ

സ രി നി മ മ ധ ധ നി
ഗ മ പ സ സ രി നി പ
മ ഗ ഗ രി നി സ സ നി
നി ധ ധ മ പ പ മ ഗ രി

((രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമരാമരാ ജേശ്വരാ))

((രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ
രാമരാമരാ ജേശ്വരാ))

((രഘുവംശ സുധാംബുധിചന്ദ്രശ്രീ))
((രാമാ))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: