Maamava Maadhava


Song: Maamava Maadhava
Artiste(s): K.J. Jesudas
Lyricist: Yousafali Kecheri
Composer: Bombay Ravi
Album: Five Star Hospital

(Maamava maadhava madhumaadhee
Geethaa madhura sudhaavaadhee) (x2)

((Maamava Maadhava Madhumaadhee))

(Koamala pinchavilolam kaesham
Shyaama manohara ghyana sankaasham) (x2)
Nirjjitha bhuvana sumohana haasam
Vandhe shrithajanapaalakamanisham
(Varakaedhaaram gopeejaanam
Namaami dhamodharam Shreedharam) (x2)

((Maamava maadhava madhumaadhee

Geethaa madhura sudhaavaadhee))

((Maamava Maadhava Madhumaadhee))

Maamava maadhava.. Sa Ni Dha Ni Dha Ma Ga Ri Sa
Maamava maadhava

Ni Sa Ga Ri Sa Sa Dha Ni Ni Dha Ma Ga Ma Pa Ma Ga Ri Sa
Maamava Maadhava

(Nathamuni nikaram nandhakishoram
Vishwaadhaaram dhrithasumahaaram) (x2)
Kalusha vidhooram yadhukulaheeram
Vandhe sathatham hatha chaanooram
(Varakaedhaaram goapeejaanam
Namaami dhamodharam Shreedharam) (x2)

Ni Sa Ga Ri Sa Ga Ma Ni Dha Ma
Ga Ma Ni Ni Sa Ga Ri Ga Ma Ga Ri Sa Ni Dha Ni Dha Ni Ma Dha Ni
Sa Ni Sa Ga Ri Ga
Ma Ni Dha Ni
Maamava Maadhava

Ni Ni Sa Sa Sa
Sa Sa Ni Ni Sa Sa Sa Ni Ni Sa Sa Ni Sa Ga Ri Sa
Ni Sa Ga Ma Ga Ri Sa Ni Dha Ma Ga Ma Ni Dha Ma Ni Ni Ga-
Ga Ri Sa Ni Ni Dha Ni Dha
Ni Dha Ni Dha Sa ni Dha Ma
Ga Ri Ga Ri sa ni
Ri Sa Ri Sa Sa Ni Dha
Ga Ri Sa Ni
Ri Sa Ni Dha
Ga Ri Sa Ni Ri Sa Ni Dha Ma Ga Ma Ga Ri Sa

Maamava Maadhava Madhumaadheee….

(മാമവ മാധവ മധുമാധീ
ഗീതാ മധുര സുധാവാദീ) (x2)

((മാമവ മാധവ മധുമാധീ))

(കോമള പിഞ്ചവിലോലം കേശം
ശ്യാമ മനോഹര ഘ്യന സങ്കാശം) (x2)
നിർജ്ജിത ഭുവന സുമോഹന ഹാസം
വന്ദേ ശ്രിതജനപാലകമനിശം
(വരകേദാരം ഗോപീജാനം
നമാമി ദാമോദരം ശ്രീധരം) (x2)

((മാമവ മാധവ മധുമാധീ
ഗീതാ മധുര സുധാവാദീ))

((മാമവ മാധവ മധുമാധീ))

(നതമുനി നികരം നന്ദകിഷോരം
വിശ്വാധാരം ധൃതസുമഹാരം) (x2)
കലുഷ വിദൂരം യദുകുലഹീരം
വന്ദേ സതതം ഹത ചാനൂരം
(വരകേദാരം ഗോപീജാനം
നമാമി ദാമോദരം ശ്രീധരം) (x2)

മാമവ മാധവ.. സ നി ധ നി ധ മ ഗ രി സ
മാമവ മാധവ

നി സ ഗ രി സ സ ധ നി നി ധ മ ഗ മ പ മ ഗ രി സ
മാമവ മാധവ

നി സ ഗ രി സ ഗ മ നി ധ മ
ഗ മ നി നി സ ഗ രി ഗ മ ഗ രി സ നി ധ നി ധ നി മ ധ നി
സ നി സ ഗ രി ഗ
മ നി ധ നി
മാമവ മാധവ

നി നി സ സ സ
സ സ നി നി സ സ സ നി നി സ സ നി സ ഗ രി സ
നി സ ഗ മ ഗ രി സ നി ധ മ ഗ മ നി ധ മ നി നി ഗ-
ഗ രി സ നി നി ധ നി ധ
നി ധ നി ധ സ നി ധ മ
ഗ രി ഗ രി സ നി
രി സ രി സ സ നി ധ
ഗ രി സ നി
രി സ നി ധ
ഗ രി സ നി രി സ നി ധ മ ഗ മ ഗ രി സ

മാമവ മാധവ മധുമാധീ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: